Roślinna moc, czyli czym są ADAPTOGENY ?

Adaptogen w wielkim skrócie i uproszczeniu jest naturalną substancją, która podnosi wydajność organizmu i pozwala na łatwe przystosowanie do niekorzystnych, często stresujących warunków. Aby roślina lub surowiec roślinny został zakwalifikowany jako adaptogen musi spełniać trzy podstawowe warunki:

1) powinna wpływać na zwiększenie odporności organizmu zarówno przeciwko czynnikom fizycznym, chemicznym oraz biologicznym

2) działanie rośliny lub surowca powinno mieć działanie normalizujące na ciało, wpływać na pracę organów i układów

3) nie może być w jakikolwiek sposób toksyczna i zakłócać prawidłowego funkcjonowania organizmu